Jedrne odpojitve in vprašalno-oziralna stavčnost v slovenščini: pomenoslovno-skladenjski vidik

  • F. L. Marušič, P. Mišmaš in R. Žaucer (eds.), Škrabčevi dnevi 9. 61-76.
    In Slovenian.
  • Nova Gorica: UNG Press.
  • 2016